Trang chủ » máy chế tạo ống

máy chế tạo ống

Đùn nhựa và những kỹ thuật cơ bản.

Đùn là một quá trình được sử dụng để tạo ra các đối tượng có mặt cắt ngang cố định. Vật liệu được đẩy qua một khuôn có mặt cắt mong muốn. Hai ưu điểm chính của quy trình này so với các quy trình sản xuất khác là khả năng tạo ra các mặt […]