Trang chủ » Máy đùn CJWA-75 trục vít đôi tạo hạt nhựa Compound

Máy đùn CJWA-75 trục vít đôi tạo hạt nhựa Compound

Máy đùn cjwa-75 trục vít đôi tạo hạt nhựa compound

Máy đùn CJWA-75 trục vít đôi tạo hạt nhựa Compound 概述Tổng quan General 生产产品 Sản phẩm Products PP/PE/PC/ABS 基于预混工艺 Dựa trên quy trình trộn sẵn Based on premixed process 产量范围 Năng suất Output range: -500kg/h 600rpm: 取决于原材料、配方和工艺条 600 vòng/phút: tùy thuộc vào công thức, nguyên liệu và điều kiện hoạt động của máy đùn 600rpm: depending […]

Máy đùn CJWA-75 trục vít đôi tạo hạt nhựa Compound

Máy đùn CJWA-75 trục vít đôi tạo hạt nhựa Compound 概述Tổng quan General 生产产品 Sản phẩm Products PP/PE/PC/ABS 基于预混工艺 Dựa trên quy trình trộn sẵn Based on premixed process 产量范围 Năng suất Output range: -500kg/h 600rpm: 取决于原材料、配方和工艺条 600 vòng/phút: tùy thuộc vào công thức, nguyên liệu và điều kiện hoạt động của máy đùn 600rpm: […]