Trang chủ » MÁY ĐÙN TRỤC VÍT ĐÔI CJWH-75

MÁY ĐÙN TRỤC VÍT ĐÔI CJWH-75

MÁY ĐÙN TRỤC VÍT ĐÔI CJWH-75

数量 Quantity – SL 名称 Designation Máy 1 CJWH-75 机组包括consisting of/Danh sách máy móc:: 1西门子贝得交流电机,功率132kw,最高螺杆转速500rpm,配ABB变频器 1 Siemens Beide AC MOTOR, P = 132KW for max. 500rpm screw speed, speed adjusted by ABB inverter 1 Động cơ điện WEG OR SIEMENS AC, công suất tối đa P = 132KW. Tốc độ vít 500vòng/phút, tốc độ được […]