Trang chủ » Máy trộn nhưa 4000kg 2 bộ sấy

Máy trộn nhưa 4000kg 2 bộ sấy

Máy trộn nhưa 4000kg 2 bộ sấy

Máy trộn nhựa Việt Đài có (dung tích 500 – 10.000 kg) dùng trộn nhựa nguyên sinh với hạt nhựa màu hoặc trộn nhựa nguyên sinh với nhựa tái chế đồng, hoặc trộn các loại hạt nhựa trong phối liệu trước khi đưa nguyên liệu vào máy sản xuất nhựa. Đây là dòng Máy trộn kiểu […]