Trang chủ » Máy vò màng nhựa GHC100

Máy vò màng nhựa GHC100

Máy vò màng nhựa

Máy vò màng nhựa GHC100 có thể tái chế trực tiếp màng nhựa phế thải và các sản phẩm khác có độ dày <2mm thành dạng hạt (viên nén). Nó thích hợp để kết tụ các sản phẩm phế thải hoặc màng làm nhựa PET. Khi nhựa phế được cấp vào buồng của máy, sẽ bị […]

Máy vò màng nhựa GHC100

Máy vò màng nhựa GHC100 có thể tái chế trực tiếp màng nhựa phế thải và các sản phẩm khác có độ dày <2mm thành dạng hạt (viên nén). Nó thích hợp để kết tụ các sản phẩm phế thải hoặc màng làm nhựa PET. Khi nhựa phế được cấp vào buồng của máy, sẽ […]