Trang chủ » #mayepdun

#mayepdun

Máy ép đùn 2 trục vít

Ép đùn tạo hình cho ống PVC Tại phiễu cấp liệu, nguyên liệu được rãi đều xuống cửa hút ép đùn nhờ trục vít xoắn được lai động bởi động cơ xoay của máy sản xuất ống nhựa pvc. Với máy sản xuất ống nhựa PVC gồm có 2 trục vít. Máy đùn ép ống […]

Ép đùn tạo hình cho ống PVC

Ép đùn tạo hình cho ống PVC Tại phiễu cấp liệu, nguyên liệu được rãi đều xuống cửa hút ép đùn nhờ trục vít xoắn được lai động bởi động cơ xoay của máy sản xuất ống nhựa pvc. Với máy sản xuất ống nhựa PVC gồm có 2 trục vít. Máy đùn ép ống […]