Trang chủ » Cửa hàng

Hệ thống giặt rửa nhựa

Bể rửa lạnh kèm vít tải

Dao máy băm - Máy nghiền

Dao máy băm

Hệ thống giặt rửa nhựa

Dây chuyền băm nhựa phế liệu

Máy sản xuất ống nhựa

Dây chuyền đùn ống PVC

Máy cán tấm/màng nhựa PET, ABS, HI, PC

Dây chuyền đùn tấm nhựa giả kính GPPS

Máy cán tấm/màng nhựa PET, ABS, HI, PC

Dây chuyền ép đùn tấm nhựa trục vít đơn

Dây chuyền sản xuất vải không dệt

Dây chuyền sản xuất khẩu trang y tế

Máy sản xuất ống nhựa

Dây chuyền sản xuất ống nhựa HDPE

Máy tách nhựa ,kim loại

Dây chuyền tái chế dây đồng

Máy băm nhựa, bào nhựa

Hệ thống băm hút nhựa tự động

Máy móc phụ trợ ngành nhựa

Hệ thống băng tải công nghiệp 

Hệ thống giặt rửa nhựa

Hệ thống giặt rửa nhựa

Hệ thống giặt rửa nhựa

Hệ thống rửa nhựa PP, PE Việt Đài