Trang chủ » Máy băm nhựa, bào nhựa

Máy băm nhựa, bào nhựa

Máy băm nhựa, bào nhựa

Hệ thống băm hút nhựa tự động

Máy băm nhựa, bào nhựa

Máy băm KF – PP600 – 20HP

Máy băm nhựa, bào nhựa

Máy băm KF-PP400 Việt Đài ( 4 tấc )

Máy băm nhựa, bào nhựa

Máy băm nhựa KF – PZ800

Máy băm nhựa, bào nhựa

Máy băm nhựa PET có bộ đẩy 800mm

Máy băm nhựa, bào nhựa

Máy băm nhựa SWP100mm

Máy băm nhựa, bào nhựa

Máy băm nhựa SWP1200mm

Máy băm nhựa, bào nhựa

Máy băm nhựa SWP600mm

Máy băm nhựa, bào nhựa

Máy băm Pallet nhựa

Máy băm nhựa, bào nhựa

Máy băm SWP800mm Việt Đài 

Máy băm nhựa, bào nhựa

Máy băm vải CF800

Máy băm nhựa, bào nhựa

Máy bào 2 trục – 900

Máy băm nhựa, bào nhựa

Máy bào một trục DA600

Máy băm nhựa, bào nhựa

Máy bào trục đơn song song KF-SD1000

Máy băm nhựa, bào nhựa

Máy Nghiền 2 Trục – 600

Máy băm nhựa, bào nhựa

Máy nghiền L600-2DC

Máy băm nhựa, bào nhựa

Máy nghiền nhựa 2 trục – 600