Trang chủ » Máy cán tấm/màng nhựa PET, ABS, HI, PC

Máy cán tấm/màng nhựa PET, ABS, HI, PC

Máy cán tấm/màng nhựa PET, ABS, HI, PC

Dây chuyền đùn cán màng film TPU (PEVA,PE)

Máy cán tấm/màng nhựa PET, ABS, HI, PC

Dây chuyền đùn tấm nhựa giả kính GPPS

Máy cán tấm/màng nhựa PET, ABS, HI, PC

Dây chuyền ép đùn tấm nhựa trục vít đơn

Máy cán tấm/màng nhựa PET, ABS, HI, PC

Máy đùn cán màng nhựa PEVA nhiều lớp

Máy cán tấm/màng nhựa PET, ABS, HI, PC

Máy đùn sản xuất tấm nhựa PET

Máy cán tấm/màng nhựa PET, ABS, HI, PC

Máy đùn tấm nhựa dày

Máy cán tấm/màng nhựa PET, ABS, HI, PC

Máy đùn tấm nhựa PE

Máy cán tấm/màng nhựa PET, ABS, HI, PC

Máy đùn tấm nhựa PVC

Máy cán tấm/màng nhựa PET, ABS, HI, PC

Máy ép đùn tấm nhựa PC ( chống tia UV )

Máy cán tấm/màng nhựa PET, ABS, HI, PC

Máy ép đùn tấm PP PE ABS

Máy cán tấm/màng nhựa PET, ABS, HI, PC

Máy sản xuất màng CPP từ 3 đến 5 lớp

Máy cán tấm/màng nhựa PET, ABS, HI, PC

Máy tạo màng PP 3 lớp