Trang chủ » Ngành nhựa và vấn đề môi trường

Ngành nhựa và vấn đề môi trường

Ngành nhựa và vấn đề môi trường

Việc chính phủ tăng cường các giải pháp để bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu trong thời gian qua đã và đang đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp (DN) ngành nhựa, đặc biệt là lĩnh vực nhựa tái chế. Buộc các DN này phải có các giải pháp công […]