Trang chủ » Máy bào bao jumbo

Máy bào bao jumbo

Máy bào bao jumbo

Giới thiệu sản phẩm Máy bào trục đơn song song KF-SD800 (Máy bào bao jumbo) Máy dùng để băm, nghiền bao pp, bao jumbo, bao tải cẩu, bao công ten nơ Máy bào có nhiệm vụ chính là băm nhỏ bao jumbo thành các hạt/mảnh với kích thước đồng đều, để phục vụ cho các bước […]