Trang chủ » Máy sản xuất tấm PP hoặc PS

Máy sản xuất tấm PP hoặc PS

Máy sản xuất tấm PP hoặc PS

ỨNG DỤNG: Máy sản xuất tấm PP hoặc PS, được sử dụng để sản xuất các sản phẩm nhựa, như cốc, hộp đựng thức ăn, khay, bát đĩa, bát, nắp đậy, v.v. Máy đùn tấm nhiều lớp bao gồm ép đùn, tạo lịch, lực kéo và cán. Các bộ phận chính được xử lý đặc […]

Máy sản xuất tấm PP hoặc PS

ỨNG DỤNG: Máy sản xuất tấm PP hoặc PS, được sử dụng để sản xuất các sản phẩm nhựa, như cốc, hộp đựng thức ăn, khay, bát đĩa, bát, nắp đậy, v.v. Máy đùn tấm nhiều lớp bao gồm ép đùn, tạo lịch, lực kéo và cán. Các bộ phận chính được xử lý đặc biệt […]