Trang chủ » Máy tạo sợi cói chiếu Việt Đài

Máy tạo sợi cói chiếu Việt Đài

Máy tạo sợi cói chiếu Việt Đài

Chiếu cói là một trong những vật dụng cần thiết trong gia đình người Việt từ xưa đến nay. Ngày nay, cùng với sự phát triển của nhiều loại chiếu, giường, nệm,… khác nhau, chiếu cói vẫn đóng vai trò quan trọng trong gia đình Việt từ nông thôn đến thành thị. Chiếu cói là loại chiếu ”quốc dân” […]